Loading
Sisältö
Login

Kolkankävijät on nyt Lounais-Suomen Partiopiirin jäsen

Kolkankävijät Ry on hyväksytty L-SP:n täysivaltaiseksi jäseneksi 19.5.2009.

Kolkankävijät ry ja L-SP:n jäsenyys

LSP-lippu-tyyppikuva_0.preview.jpg

Lounais-Suomen Partiopiirin lippu: Kultainen kenttä kuvaa lounaista Suomea, sininen kenttä ja kultainen lilja suomalaista partioliikettä. Piirin tunnuseläin on kettu. Lilja-apilakorossa yhdistyvät tyttö- ja poikapartiolaisten tunnukset. Värit kuvaavat piirin maakuntia: sininen ja kulta ovat Satakunnan ja punainen ja kulta Varsinais-Suomen vaakunavärit.

Lounais-Suomen Partiopiiri perustettiin 30.3.2008 Eurassa. Partiopiiri perustetiin entisten Varsinais-Suomen Partiopiirin ja Satakunnan Partiolaisten toimialueelle. Heinäkuussa 2008 Kolkankävijät liittyivät L-SP:n lippukuntaluetteloon. Uuden partiopiirin toiminta alkoi 1.1.2009. Varsinaisessa kokouksessaan 24.2.2009 Kolkankävijät Ry päätti hakea Lounais-Suomen Partiopiirin jäseneksi ja toukokuun kokouksessaan 19.5.2009 piirihallitus on hyväksynyt lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry on Suomen suurin partiopiiri

Lounais-Suomen Partiopiiri koostuu 124 lippukunnasta, joissa on yhteensä yli 12 000 jäsentä. Lounais-Suomen Partiopiiri on Suomen Partiolaisten jäsen ja edustaja omalla alueellaan.

Partiopiirin tärkein tehtävä on tukea piirin alueella toimivien lippukuntien toimintaa, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus laadukkaaseen partio-ohjelmaan lähistöllään toimivassa lippukunnassa. Piiri tarjoaa ja järjestää koulutusta, kilpailuja ja ohjelma-tapahtumia, joihin voivat osallistua piirin lippukunnat ja yksittäiset partiolaiset. Toimintaa pyörittää 135 vapaaehtoista piirin luottamushenkilöä ja 8 työntekijää.

Piirin toiminta on jaettu seitsemään toiminnanalaan: alue, koulutus, luottamushenkilöt, ohjelma, projektit, talous, viestintä. Jokaiseen toiminnanalaan kuuluu lisäksi jaostoja, jotka mm. vastaavat ikäkausien ohjelmasta, koulutuksesta ja piirilehden toimittamisesta. Piirin hallinnosta ja taloudesta vastaa piirihallitus.

Lähteet ja lisätietoja: Lounais-Suomen Partiopiiri Ry

Eveliina Virtanen 13.06.2009

Etusivu >Viestintä >Uutiset >Uutiset >
Sisältö