Historia

30 vuotta partiotoimintaa Lemussa, Askaisissa ja Velkualla

 

Ensimmäiset vuodet opeteltiin partiotoimintaa

Partiolippukunta Kolkankävijät Ry:n partiopolku alkoi 18.4.1988, kun yhdistyksen perustamiskokous pidettiin. Perustamiskokouksessa oli läsnä yhteensä 30 henkilöä. Lippukunnanjohtajaksi valittiin 1988 Timo Manninen, joka toimi tuolloin Lemu-Askaisten Seurakunnan nuorisotyönohjaajana. Lemu-Askaisten Seurakunnasta tuli samalla lippukunnan taustayhteisö. Varsinainen toiminta alkoi syksyllä 1988, jolloin ensimmäiset laumat ja vartiot aloittivat toimintansa. Loppuvuodesta -88 lippukunnassa oli yhteensä 164 jäsentä, joista 82 oli Lemusta, 65 Askaisista ja 14 Velkualta.

Vuonna 1989 lippukunnanjohtajaksi valittiin Kari Montonen. Samana vuonna lippukunta rekisteröitiin. Vuonna -89 varsinaista partiotoimintaa aloiteltiin ja tuolloin järjestettiin ensimmäiset partiotapahtumat. Ensimmäinen lupauksen antotilaisuus pidettiin Mannerlahdessa 5.3.1989, jolloin lupauksen antoi 33 sudenpentua ja 48 vartiolaista, saman kevään Yrjönpäivänä partiolupauksen antoi vielä yhteensä 11 partiolaista. Toimintavuoden aikana koulutettiin mukaan tulleita nuoria ja aikuisia vj-peruskurssilla, lj-kurssilla, lj-vihjareilla, sampo-kurssilla ja partiojohtajien peruskurssilla.

Retki- ja leiritoimintaa käynnisteltiin myös vuoden aikana aktiivisesti, sillä tuolloin järjestettiin ensimmäinen viikonlopun mittainen talviretki, käytiin ensi kerran Kolkansaaressa, järjestettiin sudenpenturetki ja käytiin tutustumassa Tammileirillä. Vuoden päätti lippukunnan joulujuhla.

Retki- ja leiritoiminta kehittyi ja vakiintui 90-luvun alkupuolella

Vuosina 1990-1992 Retki- ja leiritoiminta alkoi vahvistua ja lippukunta otti tavaksi järjestää 2 leiriä vuodessa: talvileirit tunnettiin nimellä Jeti ja kesäleirit nimellä Suvi. Tuolloin oli vielä kunnon talvi, ja tavileiritkin järjestettiin Kolkansaaressa, joten leiritoimintamme on siis ollut alusta alkaen erittäin erähenkistä ja partiomaista.

Näinä vuosina järjestettiin myös säännöllisesti retkiä niin vartiolaisille kuin sudenpennuillekin. Vuonna -92 lippukunta otti osaa ensimmäiselle piirileirille, Tammileirille. Lippukunnan syysretket saivat alkunsa vuonna -91, kun järjestettiin Syysvarpu-retki Yläneellä. Seuraavina vuosina suunnattiin pidemmälle: syksyllä -92 Luostolle ja -93 Saariselälle.

Vuonna 1991 naulattiin lippukunnan lippu Lemun rukoushuoneella. Tämän jälkeen lippu vihittiin käyttöön Lemun kirkossa. Samaan aikaan otettiin käyttöön lippukunnan huivimerkki.

Viisi vuotta partiotoimintaa Lemussa, Askaisissa ja Velkualla – ja sitten maailmalle

Lippukunnan 5-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin vuonna 1993, ja partiotoiminta oli Lemussa, Askaisissa ja Velkualla saanut tulta alleen. Vuosi vuodelta toiminta vahvistui ja aktiivinen toiminta jatkui: ohjelmassa oli mm. talvileiri Kolkassa, kesäleiri Kolkassa, piirileiri Varski-93, syysretki Saariselälle. Vuoden aikana käytiin myös ensi kerran kokeilemassa taitoja partiotaitokisoissa.

Ystävyyssuhteita solmittiin piirileiri Varskilla vuonna -93 luxemburgilaisiin partiolaisiin. Leirin jälkeen 27 keskieurooppalaista partiolaista tuli muutaman päivän vierailulle Kolkkaan ja jo seuraavana vuonna -94 lähti joukko kolkankävijöitä vasta vierailulle Luxemburgiin kansalliselle Atlantis-leirille. Vuonna -95 luxemburgilaiset partioystävämme tulivat leirille Kolkkaan ja viettivät Suomessa muutaman viikon. Kului kaksi vuotta ja jälleen vuonna 1997 lähdettiin yhteiselle partioleirille KolkaLuxi Itävaltaan. Keski-Eurooppaa kierreltiin kolme viikkoa, ja kivaa oli.

Vuosina 1994-1997 aktiivinen toiminta jatkui ja kesäleirit, talvileirit, syysretket ja sudenpenturetket vakiinnuttivat asemansa. Näihin vuosiin mahtui myös osallistumisia Partiopäiville, Suurjuhlaan ja Tammileirille sekä lippukuntana lähdettiin ensi kerran Suomen Partiolaisten suurleirille Loistolle vuonna 1996.

Lippukuntalehti Kolkka-Jussi ilmestyi ensi kerran 1993

Vuonna 1993 ilmestyi ensimmäisen kerran lippukuntalehti Kolkka-Jussi, joka ehti ilmestyä kolmesti, kunnes se heräteltiin taas uusien tekijöiden voimin eloon vuonna 2000, jonka jälkeen se on ilmestynyt säännöllisesti kolmesti vuodessa.

Johtajapula lopetti hetkeksi partiotoiminnan Askaisissa ja Velkualla

Aivan 90-luvun lopulla partiotoiminta Askaisissa ja Velkualla hiipui olemattomiin johtajapulan takia. Toiminta Askaisissa saatiin uusien tekijöiden myötä käynnistymään uudelleen vuonna 2000 ja Velkuallekin saatiin uusia toimijoita muutama vuosi tuon jälkeen. Vaikean vaiheen jälkeen uusia jäseniä on pystytty vastaan ottamaan vuosittain syksyllä niin Lemussa, Askaisissa kuin Velkuallakin.

Vuonna 1998 juhlitiin lippukunnan 10-vuotista partiotaivalta. Vuosijuhla ja näyttely pystytettiin huhtikuussa Lemun rukoushuoneelle ja kesällä Kolkassa juhlitiiin Kymppi Kesä -leirillä. Nimensä ja juhlan mukaisesti Kolkassa leireiltiin 10 päivää. Vuosina 1999-2002 leiritoimintaan tuli jotain uutta: Leirejä järjestettin yhdessä toisten lippukuntien kanssa.

Perinteiset jokavuotiset retket ja leirit

Sudenpenturetkiä on järjestetty Mannerlahdessa joka kevät ihan alkuajoista lähtien. Sudenpenturetkien teemat ovat vaihdelleen laidasta laitaan; on tutustuttu Kalevalaan, Peppi Pitkätossun Huvikumpuun, avaruusolioihin, peikkometsään, merirosvoihin, sarjakuvahahmoihin kuin myös inkkareihin. Vartiolaisten syysleirit lyhentyivät 90-luvun lopulla viikonlopun mittaisiksi retkiksi, ja tapahtuma muuttui pelkäksi riihitykseksi – aiemmin riihitys oli ollut osa syysleiriä/retkeä.

Samoihin aikoihin lippukunnan talvileirejä alettiin järjestää muualla kuin Kolkassa, sillä epävakaiset talvet hankaloittivat leirien pitämistä 90-luvun loppupuolella. Ja olihan se seitsemän vuoden todellisten talvileirikokemusten jälkeen hienoa siirtyä sivistyksen pariin; leirin muonitus ja huolto helpottui ja taso parantui sen myötä kun saatiin talvileireille keittiö ja vesi.

Kymmenenä ensimmäisenä vuotena lippukunnan kesäleiri kantoi nimeä Suvi, vaikkakin leirien teemat vaihtelivat. Vuonna 2001 tapahtui muutos, ja leirin nimeksi tuli Suvi Meets Rambo. Rambo taisi viedä voiton, sillä sen jälkeen Suvi katosi leirinimien luettelosta.

2000-luvun uusia tuulia

Kahdentoista vuoden jälkeen lippukunnanjohtaja vaihtui. Lippukunnanjohtajaksi vuodelle 2001 valittiin Niina Valve. Puolestaan vuonna 2002 lippukunnanjohtajaksi varsinainen kokous valitsi Antti Kuparisen, joka siirtyi lippukuntaamme toisesta lippukunnasta ja suoraan lippukunnanjohtajaksi.

Lippukuntaa muokattiin myös yhdistyksenä. Johtajiston organisaatiota muokattiin ja säännötkin tarkistettiin ajantasalle. Johtajiston toimintatapojen päivitys toi lippukunnan päätöksen teon mahdolliseksi yhä nuoremmille johtajille, sillä tämän myötä kaikki yli 14-vuotiaat jäsenet voivat vaikuttaa päätöksen tekoon aktiivisesti. Vuoden 2003 aikana otettiin käyttöön Jofu eli johtajafoorumi. Johtajiston työnjaon kehittämistä jatkettiin, ja keväällä 2006 saatiin johtajien tehtävät ja vastuut kirjattua selventämään ison johtajiston työnjakoa.

Lippukunnanjäsenmäärä on 2000-luvun puolella vaihdellut 150-170 jäsenen välillä, ja suurimmillaan jäsenmäärä on ollut syksyllä 2006. Tuolloin jäseniä lippukunnassa oli ensi kertaa yli 180.

Kolkanpolkua rakennettiin vuosina 2003-2004

Kautta aikojen lippukunnalla on ollut muutamia elintärkeitä tukikohtia lippukunnan retki- ja leiritoiminnan tukemiseksi: Askaisissa sijaitseva leirisaari Kolkka ja leirikeskus Mannerlahti ovat olleet keskeinen osa leiritoimintaa. Retkitoimintaa on myös tukenut maaseutuympäristö Lemussa, Askaisissa ja Velkualla, joissa kolot ovat sijainneet lähellä metsää ja luontoa. Lemussa alettiin 2003 rakentaa retkeilyreitistö Kolkanpolkua lemulaisten yhdistysten voimin, Kolkankävijät olivat hankkeesta vetovastuussa. Retkeilyreitistö kiintolaavuineen valmistui vuonna 2004.

Aktiivinen retki- ja leiritoiminta jatkuu ja mukaan toimintaan tulevat myös partiotaitokilpailut

Lippukunnan leiri- ja retkitoiminta jatkui aktiivisena 2000-luvun alkupuolella, ja siihen tuotiin uusia elementtejä, kuten esimerkiksi partiotaitokilpailut ja haikit. Ja kun vauhtiin päästiin, tulokset olivat upeita: hyviä tuloksia saivat aikaan vartiolaiset, mutta sudenpennut nappasivat voiton kahtena vuotena peräkkäin piirin sudenpentukisoissa.

Vuonna 2003 lippukunnan 15-vuotissynttäreitä juhlittiin Kolkassa Aarresaari-kesäleirillä. Vuonna 2004 vuorossa oli Tammileiri Taikamatto sekä Suomen Partiolaisten suurleiri Tarus. Helmikuussa 2005 suunnattiin V-SP:n talvipiirileirille HuovinTaiga, toukokuussa oli vuorossa V-SP:n suunnistusmestaruuskisojen järjestelyvastuu ja kesää vietettiin Kolkassa Uppotukki-leirillä.

Aktiivisen retkitoiminnan lisäksi 2006 lippukunta kokoontui Tulentekijä-talvileirille Kustaviin, Luoteisväylä-06-leirille Kolkkaan ja syksyllä Rannikkoseudun alueen voimin järjestettiin partiopiirin vartioiden retkipäivä, jossa lippukunnalla oli pääjärjestelyvastuu ja noin 100 piirin vartiolaista kutsuttiin Kolkanpolulle.

Vuonna 2006 osallistuttiin mm. Rauhanrakentaja -projektiin, jota partiolaiset ympäri maailman suorittivat. Rauhanrakentaja jatkui vuonna 2007 kun vietettiin partioliikkeen 100-vuotisjuhlia teemalla ”Yksi maailma, yksi lupaus”. Lippukuntaleireillä ympäri maailmaa nostettiin lippu uudelle vuosisadalle ja uusittiin partiolupaukset samanaikaisesti 1.8.2008. Näin tapahtui myös Bronw Sea -kesäleirillä Kolkassa.

Kesällä 2007 sudenpennut osallistuivat Tammileiri Kolkkametsään. Vuosi toi tullessaan Kolkankävijöille myös jotain uutta: partiotaitokisat eivät olleet joitain yksittäisiä kokemuksia lukuun ottamatta kuuluneet toimintaamme, vaikka sudenpennut kahtena vuotena peräkkäin olivat voittaneet sudenpentukisojen piirimestaruuden. Vuosi 2007 toi tähän asiaan muutoksen, ja erilaisissa kisoissa kävi vuoden aikana peräti 10 vartiota ja 6 pentuetta.

20-vuotisjuhlintaa

Vuonna 2008 lippukunnanjohtajaksi valittiin Eveliina Virtanen. 18.4.2008 lippukunta kokoontui Mannerlahteen viettämään 20-vuotissyntymäpäiväjuhlia. Paikalle oli kutsuttu nykyisiä ja entisiä jäseniä sekä yksityisiä ja yhteisöjen toiminnantukijoita. Juhlaillallisen lisäksi muisteltiin menneitä partiomaisella ohjelmalla sekä julkistettiin ja otettiin käyttöön lpk:n oma ansiomerkki Kolkkasaari.

Kesäleirillä Norppa 2-0 jatkettiin juhlia eri-ikäisten jäsenten voimin. Leirille suunnattiin Puumalaan, jossa suoritettiin niin perinteistä leirielämään kuin myös tehtiin tutustumismatkoja lähialueiden nähtävyyksiin. Vaeltajaporukka suoritti Saimaalla usemman vuorokauden mittaisen melontahaikin.

Lippukunassa oli 2008 151 jäsentä. Syksyllä ilmestyi Kolkka Jussi -lippukuntalehden 20. numero, johon tämä historiikki on alunperin kirjoitettu.

2010 luvun alkuun mahtuu paljon uudistuksia

2010 luvulla toimintaympäristössämme on tapahtunut niin partio- kuin yhdistystoimintaankin vaikuttavia muutoksia: On otettu käyttöön uusi partio-ohjelma ja ikäkaudet, partiopiirit ovat yhdistyneet Lounais-Suomen Partiopiiriksi ja Lemun, Askaisten ja Maskun kunnat ja seurakunnat on yhdistyneet. Paljon muutoksia saman aikaisesti, mikä on asettanut haasteita toimintaan.

Vuonna 2010 lippukunta otti osaa ensi kerran jättipalsamien torjuntaan Lemun koulun läheisyydessä. Suomen Partiolaiset palkitsivat projektin valtakunnallisesti parhaana positiivisena aktivistitempauksena, jonka myötä talkoilijat pääsivät matkalle Helsinkiin tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikoille, kuten eduskuntaan ja sanomataloon.

Syksyllä 2011 lippukunta teki haaveistaan totta ja hankittiin retkialue kera pienen mökin Nousiaisista. Ensimmäiset retket mökillä pidettiin tuolloin heti marraskuussa ja sen jälkeen alue on ollut ryhmien aktiivisessa käytössä ja partiolaiset, vanhemmat ja muut toiminnan tukijat ovat tehneet alueella lukuisia talkootunteja.

Näihin vuosiin suurleirejä on mahtunut kaksi, piirileiri Reila 2009 ja valtakunnallinen suurleiri Kilke 2010. Vuosina 2011 ja 2012 kesäleirit järjestettiin jälleen Kolkansaaressa.

Ohjelmaa retkillä, leireillä ja koloilloissa

25-vuotista historiaa juhlittiin lippukunnanjohtaja Helena Siivosen johdolla koko vuotena. 25-vuotisjuhlat pidettiin Mannerlahdessa ja juhlakesäleiri Aikakone Kolkansaaressa. Naapurilippukunta Mietoisten Kolopuutinttien kanssa juhlittiin samaa ikää 50-vuotisretkellä Kumiruonassa.

Toiminnassa on ollut retkien ja leirien lisäksi talkoita. Jo perinteeksi muodostunut jättipalsamin torjuntatalkoot aloittavat syksyisin lippukuntamme toiminnan. Pihoilta karannutta vieraslajia torjutaan vetämällä parimetriset kasvit juurineen maasta estääkseen sen leviämisen luonnossamme. Lisäksi Kolkankylässä on talkoiltu paljon, muun muassa sen pihapiiriä on raivattu avarammaksi ja sopivammaksi leiritoimintaan.

Kolkankävijät osallistuivat vuonna 2016 yhteisvastuukeräykseen, jonka tuotto Suomessa osoitettiin partiotoiminnalle. Vuosina 2017-2018 tehtiin lippukunnan oma yhteisvastuuhanke. Hankkeessa järjestettiin Lemun alakoulun oppilaille toimintapäivä ja jaettiin elokuvalippuja luokkaryhmille, joista luokkatoverit saivat äänestää joukostaan rehdeimmän kaverin. Hankkeella ehkäistiin lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Lippukunnan johtajaksi valittiin vuonna 2016 Hanna Vesterinen. Toiminnassamme on viime vuosien aikana ollut noin 130 kolkankävijää.

Isoja tapahtumia Kolkankävijöiden voimin

Yli 15-vuotiaiden oma ryhmä, Fossiilit, perustettiin vuonna 2014, ja se on kokoontunut ja retkeillyt lippukunnan muun toiminnan ohella. Fossiilit ovat kouluttautuneet muun muassa partiojohtajaperus ja -jatkokursseilla, ryhmänohjaajakursseilla, ensiapukursseilla, lippukunnanjohtamiskurssilla ja leikkikursseilla.

Viimeisten viiden vuoden aikana Kolkankävijät ovat olleet mukana monien isojen tapahtumien järjestämisessä, kuten alueen talviretki Ice Agella 2013 ja ryhmänohjaajakursseilla, piirin kisoissa, koulutuksissa, tarpojien taitopäivässä Pyeongchangilla 2015 ja piirileiri Piirulla 2014, Suomen Partiolaisten finnjamboree Roihulla 2016 ja Samoaja Explolla 2017. Kolkankävijät osallistuivat lisäksi Tammileirille 2016 sekä piirileiri Tulekselle 2016. Omia leirejä järjestettiin 2015 Kolkankylässä ja 2017 Kolkansaaressa.