Johtajisto

Johtajisto

Kolkankävijöissä johtajistoon kuuluvat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet riippumatta siitä, toimiiko ryhmänjohtajana vai ei. Kaikki johtajistoon kuuluvat saavat osallistua tapahtumien, retkien ja leirien suunnitteluun ja toteutukseen itselleen sopivilla tehtävillä.

JOFU

Lippukunnan johtajisto kokoontuu viidesti vuodessa jofuun eli johtajafoorumiin. Jofuun kuuluvat kaikki samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Jofua johtaa ja koollekutsujana toimii lippukunnanjohtaja. Jofussa päätetään yhteisesti lippukunnan asioista, suunnitellaan tulevaa toimintaa ja käydään läpi meneillään olevia projekteja.

Hallitus

Lippukunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja (lippukunnanjohtaja) sekä neljä hallituksen jäsentä (sihteeri, taloudenhoitaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja). Hallitus valitaan lippukunnan varsinaisessa kokouksessa sääntömääräisesti.

LJN

Laumanjohtajaneuvostossa kokoontuvat viidesti vuodessa kaikki sudenpentulaumojen johtajat eli akelat. LJN:ää johtaa ja koollekutsujana toimii sudenpentu-ikäkauden ikäkausivastaava.

VJN

Vartionjohtajaneuvostossa kokoontuvat viidesti vuodessa kaikki seikkailija- tarpoja- ja samoajavartioiden johtajat. VJN:ään kuuluvat sammot ja tarpojaluotsit. VJN:ää johtaa ja koollekutsujana toimii seikkailija- ja tarpojaikäkauden ikäkausivastaava.