Lippukunnan ansiomerkit

Kolkkasaari

Partiolippukunta Kolkankävijät ry:n ansiomerkki


Kolkkasaari on perustettu 17.03.2007. Kolkkasaaren on suunnitellut Kari Montonen. Kolkkasaari on Askaisten kunnassa sijaitsevan Aukkokolkka nimisen saaren muotoinen rintamerkki. Kolkkasaarta jaetaan pronssisena, hopeisena ja kultaisena.

Kolkkasaaren ehdottaminen

Kolkkasaarta voi ehdottaa lippukunnan jäsenelle myönnettäväksi lippukunnassa toimiva johtaja tai muussa vastuutehtävässä toimiva jäsen.

Kolkkasaaren myöntämisperusteet

Pronssinen Kolkkasaari voidaan myöntää Kolkankävijöiden jäsenelle, joka ansiokkaasti toimii lippukunnan hyväksi ja osoittaa toiminnassaan partiomaisuutta. Pronssinen Kolkkasaari voidaan myöntää 13 vuotta täyttäneelle lippukunnan jäsenelle.

Hopeinen Kolkkasaari voidaan myöntää Kolkankävijöiden jäsenelle, joka on erittäin ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut ja toimii lippukunnan hyväksi jatkuvaa partiomaisuutta osoittaen. Hopeinen Kolkkasaari voidaan myöntää aikaisintaan neljän vuoden kuluttua pronssisen Kolkkasaaren myöntämisestä. Hopeinen Kolkkasaari voidaan myöntää suoraan täysi-ikäiselle lippukunnan jäsenelle.

Kultainen Kolkkasaari voidaan myöntää Lippukunnan jäsenelle, joka on erittäin ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut lippukunnassa sen toiminnan turvaamiseksi niin partiomaisesti kuin taloudellisestikin. Kultainen Kolkkasaari voidaan myöntää aikaisintaan neljän vuoden kuluttua hopeisen Kolkkasaaren myöntämisestä. Kultainen Kolkkasaari voidaan suoraan myöntää täysi-ikäiselle partiojohtajalle, joka on lippukunnan jäsen.

Kolkkasaaren myöntäminen

Kolkkasaaren myöntää lippukunnan ansiomerkkitoimikunta.

Kolkkasaaren Kiinnitys ja käyttö

Kolkkasaari kiinnitetään partioasun vasemman rintataskun alapuolelle kapeampi pää ylöspäin. Kolkkasaaresta kannetaan vain korkeampaa merkkiä. Kolkkasaarta voi käyttää aina partiopuvussa esiinnyttäessä, elleivät Suomen Partiolaisten ansiomerkkiohjeet muuta määrää.